Wij begeleiden u
in het labyrint
van wet en regelgeving

Wij
begeleiden u
in het labyrint
van wet en
regelgeving

Wij begeleiden u
in het labyrint
van wet en regelgeving

Wij
begeleiden u
in het labyrint
van wet en
regelgeving

Wij begeleiden u
in het labyrint
van wet en regelgeving

Wij
begeleiden u
in het labyrint
van wet en
regelgeving

Wij begeleiden u
in het labyrint
van wet en regelgeving

Wij
begeleiden u
in het labyrint
van wet en
regelgeving

Welkom

Wij zijn Legal Loyalty

Uw vertrouwenspersoon en onmisbare juridische schakel bij belangrijke gebeurtenissen. Wij zijn toegankelijk, deskundig en uiterst effectief. Legal Loyalty begeleidt u, met een heldere en betrokken werkwijze, in het labyrint van wet en regelgeving. Wij kennen de juiste route en vinden de best mogelijke oplossing voor u, hoe complex het vraagstuk ook is.

 

Wij zijn gevestigd in het energie-neutrale gebouw ‘Exclusiva’ aan de Dynamostraat 11, 1014 BN Amsterdam West. Wij beschikken over eigen is parkeergelegenheid op het bovenste dek van de parkeergarage. Indien u hiervan gebruik wenst te maken dient u bij het maken van uw afspraak uw kenteken door te geven. Navigeren op Kabelweg 88, ingang links naast Nextechnician Mobiliteitstechniek.

 

Voor onze cliënten uit de binnenstad kunnen wij ook gebruik maken van een dependance gelegen aan de Johannes Verhulststraat 163, 1075 GX Amsterdam.

 

Graag tot binnenkort!

Particulier

 • Levenstestament

  Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. Een levenstestament werkt voor situaties tijdens uw leven. Bijvoorbeeld wanneer u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. U kunt dan in een levenstestament iemand aanwijzen in wie u het volste vertrouwen heeft om uw belangen te behartigen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

   

  Naast financiële zaken kan het bijvoorbeeld ook gaan om medische beslissingen (wel of niet behandelen) of wat er met uw woning moet gebeuren als u daar niet meer zelfstandig kunt wonen. Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen opnemen, bijvoorbeeld over uw verzorging of de zorg voor uw huisdieren.

   

  U kunt zich door ons uitgebreid laten adviseren in een persoonlijk gesprek op ons kantoor. Bel voor een afspraak.

 • Schenken

  Er zijn diverse redenen om te schenken. Bijvoorbeeld om een kind financieel te ondersteunen. Maar u kunt ook schenken om later belasting te besparen.

   

  Een schenking kan op verschillende manieren gebeuren. U kunt hetgeen dat u wilt schenken, denk aan een geldbedrag, maar bijvoorbeeld ook een waardevol voorwerp, meteen aan de begiftigde geven. Een alternatief is een schenking “op papier”. Van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt wanneer de schenker wel vermogend is, maar niet veel banktegoeden heeft. Bijvoorbeeld omdat het huis vrij van hypotheek is, de schenker geeft het bedrag niet meteen, maar erkent dit schuldig aan de begiftigde. Door de schenking onder het vrijgestelde bedrag te houden, hoeft er geen belasting te worden betaald.

   

  Wilt u meer weten over schenken en de daarbij eventuele voor- en/of nadelen voor u, neem dan contact met ons op.

 • Huwelijk | Geregistreerd Partnerschap

  Wanneer u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat komt er veel bij kijken. De locatie, de kleding, de gasten etc.

   

  Het is niet eenvoudig om voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap ook nog eens zakelijk met elkaar te worden. Maar dat is wel nodig, want anders is automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen van toepassing. Soms is dat goed, maar soms niet, bijvoorbeeld als u of uw partner denkt aan zelfstandig ondernemerschap. Dan is het goed om zoveel mogelijk risico’s af te dekken. En als u of uw partner bij het begin van het huwelijk / geregistreerd partnerschap veel meer vermogen heeft dan de ander, kunnen huwelijksvoorwaarden / partnerschapsvoorwaarden ook goed van pas komen. Of om een erfenis buiten de gemeenschap van goederen te houden. Elke afwijking van de wettelijke gemeenschap van goederen moet plaatsvinden bij een akte van huwelijksvoorwaarden / partnerschapsvoorwaarden.

   

  Hoe die akte er precies uit komt te zien, hangt helemaal af van wat de aanstaande echtgenoten willen. Het kan heel goed dat de huwelijksvoorwaarden / partnerschapsvoorwaarden veel weg hebben van de gemeenschap van goederen, maar dan precies op maat gemaakt. De keuze tussen gemeenschap van goederen en huwelijksvoorwaarden / partnerschaps voorwaarden kan maar beter vóór het huwelijk worden gemaakt. Tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap wijzigen kan overigens ook, maar soms is het daarvoor te laat.

   

  U kunt zich door ons uitgebreid laten adviseren in een persoonlijk gesprek op ons kantoor. Bel voor een afspraak.

 • Testament

  Als u komt te overlijden is er een nalatenschap. De nalatenschap bestaat uit uw bezittingen en uw schulden en wordt verdeeld onder uw erfgenamen. In de wet is bepaald wie uw erfgenamen zijn. U kunt ook zelf bepalen wie uw erfgenamen zijn. Dat kunt u doen door een testament te laten opstellen.

   

  Indien u als partners niet getrouwd bent of geregistreerd als partners en geen samenlevingsovereenkomst waarin een verblijvingdbeding is opgenomen heeft, erft u niet van elkaar als u geen testament heeft gemaakt. Ook als u wel getrouwd bent of geregistreerd als partners of een samenlevingsovereenkomst waarin een verblijvingdbeding is opgenomen heeft en kinderen heeft is het aan te raden een testament te maken. Er zijn wellicht een aantal punten die u aan de hand van uw persoonlijke situatie, ten opzichte van de wet, graag anders geregeld wilt hebben. U kunt ook vastleggen wie voor de kinderen moet zorgen als u er niet meer bent. Dit laatste heet voogdij.

   

  Als u een nieuwe relatie aangaat, is het ook van belang om u te laten voorlichten of de wettelijke regels voor uw persoonlijke situatie geschikt zijn. Vooral als u ook kinderen heeft met uw ex-partner.

   

  Wellicht heeft u al een testament. Dan is het verstandig om dit eens in de vijf jaar te laten nakijken, want er verandert regelmatig iets in de wet. Het zou best eens kunnen dat u met een kleine wijziging of herroeping beter uit bent.

   

  U kunt zich door ons uitgebreid laten adviseren in een persoonlijk gesprek op ons kantoor. Bel voor een afspraak.

 • Samenwonen

  Een nieuwe stap in uw leven: u gaat samenwonen.

   

  De wet heeft niets geregeld voor samenwoners. Toch is het vaak wel verstandig om een aantal afspraken schriftelijk vast te leggen. Dit kunt u doen door een samenlevingsovereenkomst op te laten stellen. U bepaalt wat hier in komt te staan. U kunt hierin afspraken maken over uw bezittingen en over bijdragen aan de gezamelijke kosten. Maar u kunt er ook afspraken in maken voor het geval u uit elkaar gaat.

   

  Voor het geval één van de twee overlijdt kunt u een verblijvingsbeding opnemen. Alle gezamelijke bezittingen zijn dan voor de langstlevende partner. Wilt u dat ook de privébezittingen voor de langstlevende zijn, dan is het opstellen van een testament noodzakelijk.
  Ook bij veel pensioenfondsen is een samenlevingsovereenkomst verplicht om de partner aan te kunnen melden voor het partnerpensioen (nabestaandenpensioen).
  Erven van je partner is met een samenlevingsovereenkomst voordeliger, omdat je als partner een grotere belastingsvrijstelling hebt.

   

  Wilt u weten of een samenlevingsovereenkomst in uw situatie de beste keuze is, laat u dan adviseren in een persoonlijk gesprek op ons kantoor. Bel voor een afspraak.

 • Huis en Hypotheek

  U heeft het huis van uw dromen gevonden. De aankoop van een huis is een belangrijke beslissing in uw leven. Maar u wordt niet vanzelf eigenaar. In Amsterdam is het gebruikelijk dat de notaris de koopovereenkomst opstelt en dat deze door partijen op kantoor bij de notaris wordt getekend. Vervolgens zorgt de notaris voor uitvoering van de daarin vastgestelde afspraken. De notaris legt dit vast in een akte van levering. Pas na het ondertekenen van de akte bij de notaris en de inschrijving van de akte in de openbare registers van het Kadaster, bent u de eigenaar van de nieuwe woning.

   

  Indien u voor de aankoop een geldlening aangaat zal meestal ook een hypotheekakte nodig zijn. De hypotheekakte geeft de geldverstrekker (meestal een bank) de zekerheid dat u voldoet aan al uw verplichtingen. Ook als u al een huis heeft maar extra geld wilt lenen is vaak een hypotheekakte nodig. De hypotheekakte zal na ondertekening bij de notaris ook worden ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.
  De koper bepaalt in de meeste gevallen welke notaris er bij de overdracht betrokken wordt.

   

  Of er nu wel of geen makelaar bij de overdracht betrokken is, u kunt altijd rechtstreeks contact met ons opnemen voor advies of overleg.

Zakelijk

 • Commercieel onroerend goed

  Bij de koop, verkoop, ontwikkeling en exploitatie van uw onroerend goed komt heel wat kijken. Reden genoeg om uw zaken goed te regelen. Zoals u van een goede notaris mag verwachten levert Legal Loyalty alle diensten op het notariële gebied van onroerend goed:

   

  • Transportakten
  • Hypotheekakten
  • Splitsing in appartementsrechten
  • Advies en begeleiding op het gebied van overdrachts- en omzetbelasting
  • Erfdienstbaarheden
  • Erfpacht en opstal

   

  Voor meer informatie kunt u bellen met: 020 705 95 55

 • Vennootschapsrecht

  Het oprichten van een rechtspersoon (zoals bijvoorbeeld besloten vennootschappen, maatschappen, stichtingen of verenigingen) is voor ons kantoor nooit een standaardhandeling. Wij gaan verder en denken met u mee. Zo adviseren wij bijvoorbeeld met betrekking tot de te kiezen rechtsvorm en de inhoud van de statuten, waarbij vaak veel meer mogelijk is dan men vaak denkt. Ons kantoor verstrekt eveneens adviezen ten aanzien van:

   

  • de overname en overdracht van ondernemingen
  • de overdracht en certificering van aandelen
  • juridische fusies en splitsingen

Wij begeleiden u
in het labyrint
van wet en regelgeving

Wij
begeleiden u
in het labyrint
van wet en
regelgeving

Het Notariskantoor
dat houvast
en zekerheid
biedt

Het Notariskantoor
dat houvast
en zekerheid biedt

Deze website maakt gebruik van analytische cookies.

Meer info